Activități Cultural Științifice  //  Muzeul de Istorie Roman

Muzeul de Istorie Roman
Activități Cultural Științifice - Muzeul de Istorie Roman

La nivel local, valorificarea şi popularizarea se face mai ales prin intermediul parteneriatelor şi protocoalelor de colaborare încheiate în special cu unităţile şcolare din Roman şi împrejurimi, dar chiar şi din alte oraşe şi judeţe (proiectele: Creaţie şi Inovaţie în Cultură, Educaţie şi Învăţământ - demarat în anul 2009, aflat în momentul de faţă la cea de-a doua ediţie; Ora de arheologie. Curs de cunoaştere a lumii geto-dacice - în perioada octombrie-decembrie 2009 şi Cunoaşterea istoriei locale prin intermediul vestigiilor arheologice dacice - în intervalul lunilor martie-mai 2010). Prin cele trei proiecte se încearcă transmiterea cunoştinţelor specifice de istorie, tuturor categoriilor de copii, adaptate după vârstă, ecourile fiind mai mult decât încurajatoare, folosind ca barometrul disponibilitatea cadrelor didactice dar şi solicitările venite din partea unităţilor şcolare pentru continuarea sau chiar diversificarea proiectelor.

În acelaşi timp, continuă activităţile şi pentru celelalte categorii de public, prilejuite de diferite ocazii, care ţin de istoria naţională sau cea locală, dar nu numai. În această categorie se încadrează manifestările anuale (expoziţia temporară şi mai ales simpozionul) organizate la data de 30 martie, cu ocazia aniversării primei atestări documentare a oraşului Roman, având titlul Din istoria oraşului Roman; simpozionul organizat în ultimii ani la finele lunii februarie, dedicat Zilelor Mitropolit Visarion Puiu sau Conferinţa Naţională de Antropologie Urbană, găzduită de instituție.